Porovnání dřevěných paliv

Druh vytápění + -
Uhlí - Nízká pořizovací cena - Dovoz paliva
- velký prostor pro uskladnění
- nutnost obsluhy kotle
- fyzická síla
- problémy s regulací topného systému
- problémy s emisemi do ovzduší
Palivové dřevo - Nízká pořizovací cena - Místo pro uskladnění
- nutnost obsluhy kotle
- nutná fyzická síla
- možné problémy s regulací topného systému
Biomasa (palety, štěpky) - Ekologický zdroj tepla
- není nutná obsluha kotle
- možná regulace otopného systému
- Nutnost obstarání paliva
- prostor pro uskladnění
- občasné doplnění zásobníků a vynešení popela

Levné palivové dřevo

Palivové dřevo
Palivové dřevo
Palivové dřevo