Dřevěné pelety

Dřevěné pelety jsou takové malé trubičky o průměru asi 5 mm a délce cca 1-2 cm. Jedná se o velmi ekologické palivo, protože, emise ze spalování dřevěných pelet jsou velice nízké. Množství oxidu uhličitého (CO2), který je během spalování uvolňován, by dokázala jedna rostlina během svého života přeměnit zpět na kyslík.

Dřevěné pelety jsou tudíž velmi ekologické a díky nim šetříme životní prostředí.

Mezi nevýhody dřevěných pelet patří zejména pořizovací cena automatického kotle na dřevěné pelety. Ta se pohybuje v rozmezí 50 – 150 tisíc. Nicméně v takové kombinaci jsou dřevěné pelety v malém množství zásobovat soustavu rodinných domů, školy či administrativní budovy. Mají výhřevnost až 19 MJ/kg.

Levné palivové dřevo

Palivové dřevo
Palivové dřevo
Palivové dřevo