Dřevěné brikety

Dřevěné brikety jsou výrobě především z pilin, jsou v nich ale tyké i další přísady jako dřevěné hobliny. Během výroby se brikety lisují, aby zaujímaly pokud možno co nejméně místa v domácnostech. Během lisování se nepoužívají žádné chemické přípravky. Brikety se vyrábí především v pilách, protože zde je nejvíce pilin z řezání a broušení klád.

Během spalování briket se uvolňuje větší množství oxidu uhličitého, než u dřevěných pelet, nicméně kysličník uhličitý tvoří nedílnou součást při tvoření glukózy během fotosyntézy v rostlinách.

Dřevěné brikety jsou pověstné svou výhřevností, a to až 20 MJ/kg. Používají se ve sklepních kotlech, v dřívějších kuchyních (i dnešních – př. Pizzerie). Nejsou až tak drahé, proto si je oblíbilo již mnoho lidí po celém světě.

Levné palivové dřevo

Palivové dřevo
Palivové dřevo
Palivové dřevo